11

جهت چکار میکند!؟

پروژه ها

لیست پروژه های اخیر

3

طرح توانمند سازی دامداران (دام سبک )در منطقه سیستان

پایان یافتهفرصت باقی‌مانده
23 نفرحمایت کننده
مشاهده
4

طرح توانمند سازی کشاورزان با حداقل 3 هکتار زمین زراعی

پایان یافتهفرصت باقی‌مانده
15 نفرحمایت کننده
مشاهده
27

طرح ایجاد گارگاه های تولید خوراک دام

پایان یافتهفرصت باقی‌مانده
18 نفرحمایت کننده
مشاهده

حمایت معنوی

توضیح حمایت

فناوری

توضیح حمایت

مالی

2 توضیح حمایت

عملکرد ما

توضیح

2500000

مبلغ کمک ها

100

تعداد پروژه ها

300

تعداد حامیان

آدرس

زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشکده مهندسی، جنب سالن امتحانات، دفتر شهید فهمیده

اطلاعات تماس

ایمیل: support[at]jahatt.ir
تلفن: 05431136421
فکس: 05433413191