11

مالی


3

طرح توانمند سازی دامداران (دام سبک )در منطقه سیستان

پایان یافته فرصت باقیمانده
23 نفر حمایت کننده
مشاهده
4

طرح توانمند سازی کشاورزان با حداقل 3 هکتار زمین زراعی

پایان یافته فرصت باقیمانده
15 نفر حمایت کننده
مشاهده
27

طرح ایجاد گارگاه های تولید خوراک دام

پایان یافته فرصت باقیمانده
18 نفر حمایت کننده
مشاهده

آدرس

زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشکده مهندسی، جنب سالن امتحانات، دفتر شهید فهمیده

اطلاعات تماس

ایمیل: support[at]jahatt.ir
تلفن: 05431136421
فکس: 05433413191