11

طرح توانمند سازی دامداران (دام سبک )در منطقه سیستان


 عمده مردم در منطقه سیستان به لحاظ کار و فعالیت اقتصادی از دیرباز به شغل دامداری مشغول بوده اند که متاسفانه به دلیل خشکسالی های پیاپی در چند سال اخیر باعث بیکار شدن غالب افراد منطقه شده است که بعضا عده ای کار را رها کرده و فکر مهاجرت افتاده اند.

از همین رو تیم فنی موسسه خیریه کارافرینی جهت با بررسی شرایط میدانی و پتانسیل های موجود در استان سیستان و بلوچستان برآن شد ؛با ایجاد جایگاه های دام سبک برای هر خانوار وهمچنین استفاده از متد های نوین در ساخت و بهسازی جایگاه های دام ,  ارتقا کمی و کیفی دام ها و ساماندهی در خرید خوراک دام درصدد رفع مشکل اقتصادی مردم این منطقه باشد.

 

محتوای این طرح  در فاز اول برای 200خانوار با در نظر گرفتن هزینه 40میلیون تومانی جهت (تهیه دام ،جایگاه و خوراک دام )برای هر خانوار و ایجاد جرخه ای مداوم در جهت کسب وکار و تولید محصولات روستایی ارایه شده است .

در همین راستا موسسه خیریه کارآفرینی جهت از همه شما خیرین نیک اندیش در راستای مشارکت مالی در این طرح دعوت بعمل می آورد     .

همچنین امکان بازید از همه مراحل پروژه های در اجرا فراهم می باشد.

 

 

 

3%
  • 1161000از 40000000 ریال
  • 23 نفرحمایت کننده
  • پایان یافتهمهلت باقی مانده
آدرس

زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشکده مهندسی، جنب سالن امتحانات، دفتر شهید فهمیده

اطلاعات تماس

ایمیل: support[at]jahatt.ir
تلفن: 05431136421
فکس: 05433413191