11

طرح توانمند سازی کشاورزان با حداقل 3 هکتار زمین زراعی


تست متن

4%
  • 1040000از 25000000 ریال
  • 15 نفرحمایت کننده
  • پایان یافتهمهلت باقی مانده
آدرس

زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشکده مهندسی، جنب سالن امتحانات، دفتر شهید فهمیده

اطلاعات تماس

ایمیل: support[at]jahatt.ir
تلفن: 05431136421
فکس: 05433413191